Ansatte

Blomsterenga

Jasmin Mirbabai

Stilling: Pedagogisk leder

Jasmin begynte i Kragskogen barnehage i juni 2004. Hun har jobbet som pedagogisk leder på både Blomsterenga, Fuglekassa og Hiet. Jasmin jobber i dag som pedagogisk leder på Blomsterenga

Anita Andersson

Stilling: Pedagogisk leder

Begynte i Kragskogen august 2000. Hun har jobbet på alle avdelingene våre. Anita har tatt barnehagelærer utdannelse ved siden av jobb, og jobber nå som pedagogisk leder på Blomsterenga.

Dai-Di Wang

Stilling: Assistent

Dai Di jobbet i 40 % stilling på Hiet fra april 2013 til januar 2014. Fra 1.januar 2014 har hun 100% stilling på Blomsterenga. Dai Di har også jobbet en periode i Kragskogen Barnehage tidligere.

Marianne Sunde

Stilling: Assistent

Marianne ble ansatt i Kragskogen våren 2011 og har jobbet både Fuglekassa tidligere. Nå jobber hun på Blomsterenga.

Fuglekassa

Frank-Robert Åhjem

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk

Linn Benedicte Hamre

Stilling: Assistent

Linn har en bachelor i idrett og er utdannet faglærer i kroppsøving. Hun har i tillegg barnehageerfaring. Fra august 2017 jobber hun på Fuglekassa

Frode Nabben

Stilling: Assistent

Frode begynte i Kragskogen juni 2004. Frode har jobbet på Fuglekassa, Skogen og Hiet. Frode er student ved siden av jobben, og går andre året på barnehagelærer på Oslo Met. (Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning) For tiden jobber Frode på Fuglekassa.

Wenche Grønning

Stilling: Assistent

Wenche har jobbet fast 40% på Hiet fra januar 2014.. Fra august 2016 jobber hun 40% på Fuglekassa. Wenche har lang fartstid fra barnehage i Randaberg.

Hiet

Bente Haadem

Stilling: Støttepedagog

Bente kom til oss i februar 2009 og jobber pedagog og støttepedagog, hun er utdannet Montesorripedagog. Bente skal jobbe på Fuglekassa og Skogen i år.

Carina Andersson

Stilling: Pedagogisk leder

Carina har jobbet i Kragskogen fra vi startet opp høsten 1998. Carina er barnehagelærer og pedagogisk leder på Hiet.

Maria Torhaug

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Maria er nyutdannet fagarbeider i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hun begynner på Hiet august 2017.

Sylvie Galani

Stilling: Assistent

Sylvie fikk fast jobb hos oss januar 2013, etter at vi var så heldige å bli kjent med henne via et vikarbyrå. Sylvie har erfaring som lærer fra Kongo og har jobbet i flere barnehager i Osloområdet.

Kragskogen Barnehage Stine-Mari Sørhaug

Stine-Mari Sørhaug

Stilling: Assisterende styrer

Stine-Mari ansatt i august 1999. Hun har vært ped.leder på Hiet og Blomsterenga. Stine-Mari jobber nå som pedagogisk prosjektleder, og er stedfortreder for daglig leder en dag i uka.

Skogen

Eirik Hope Langåker

Stilling: Assistent

Eirik har en bachelorgrad innen Helse, Miljø og Sikkerhet. Han har også jobbet noe i både barnehage og barneskole tidligere. Høsten 2017 begynte Eirik som assistent på Blomsterenga og høsten 2018 begynner han på Skogen.

Linn Nedrelid

Stilling: Pedagogisk leder

Linn ble ansatt i Kragskogen barnehage i januar 2007 og jobbet først som pedagogisk leder på Blomsterenga. Fra august 2008 har hun vært pedagogisk leder på Skogen.

Pontus Bjernhagen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Joo Helena Hansen

Stilling: Pedagogisk leder

Joo begynte som pedagogisk leder på Skogen i mai 2013. Hun er utdannet som barnehagelærer fra Danmark.

Bente Haadem

Stilling: Støttepedagog

Bente kom til oss i februar 2009 og jobber pedagog og støttepedagog, hun er utdannet Montesorripedagog. Bente skal jobbe på Fuglekassa og Skogen i år.

Andre ansatte

Lena Aksland Møller

Stilling: Daglig leder

Lena har jobbet i Kragskogen fra vi startet opp i august 1998. De første årene som pedagogisk leder på Skogen, men fra sommeren 2001 har Lena sittet på kontoret som daglig leder.

Nikolai Walstad

Stilling: Vikar
97737655
nikolaiwalstad@gmail.com