Planleggingsdager Høsten 2020

Høstens første planleggingsdag er satt til 14.8 Det blir også en planleggingsdag i oktober. Barnehagen er stengt på planleggingsdagene.