Planleggingsdager Høsten 2019

Høstens første planleggingsdag er satt til 16.8. Det blir også planleggingsdag 11.10 Barnehagen er stengt på planleggingsdagene.